Трансформатори напруги типу ЗНОМ-35-65-У1 призначені для зменше

ння первинної напруги. Саме від їхньої коректної роботи залежить придатність наступних електричних приладів у ланцюзі. Важливо, щоб такі трансформатори напруги проходили первинну та періодичну повірку з метою забезпечення струмом з необхідною напругою та без втрати потужності.

Експертно-технологічний центр «Еталон» здійснює комплексну організацію проведення робіт з повірки всіх зареєстрованих в Україні засобів вимірювальної техніки, у тому числі й трансформаторів даного типу.

Принцип дії трансформатора напруги ЗНОМ-35-65-У1

Особливістю трансформатора напруги типу ЗНОМ-35-65-У1 є його придатність для роботи в комплекті з вимірювальними приладами, а також у ланцюгах захисту, автоматики – в електричних системах з номінальною напругою до 35кВ. Фактично це однофазний маслянистий трансформатор, що заземлюється, для роботи в помірному кліматі, в не вибухонебезпечному середовищі.

Трансформатор напруги призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги, при незмінній частоті й без кількісних втрат потужності.

Чим регламентується перевірка трансформаторів напруги?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року №374, вимірювальні трансформатори струму та напруги належать до переліку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності.

Такі пристрої слід повіряти якщо вони експлуатуються на підприємствах, які займаються наданням побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, а також постачанням енергетичних та матеріальних ресурсів.

Підготовка трансформатора до повірки

Перед повіркою трансформаторів напруги, які підключені до вимірювальних пристроїв, необхідно виконати наступні роботи:

 1. Засоби повірки та трансформатор витримати в оптимальних умовах довкілля протягом 24 годин;
 2. Перевірити рівень олії у трансформаторі;
 3. Підготувати приміщення згідно з вимогами безпеки;
 4. Встановити засоби повірки та трансформатор у робоче положення відповідно до схеми повірки.

Як проходить повірка?

Повірка відбувається безпосередньо на місці експлуатації трансформатора або у випробувальній лабораторії, з дотриманням важливих параметрів:

 • температура довкілля має становити: 10-35оС (±2оС);
 • відносна вологість трохи більше 80% при температурі 25оС;
 • коливання напруги джерела високої напруги та мережі живлення низьковольтних засобів вимірів від номінального значення не більше
 • ± 3 %, при цьому відхилення від номінального значення не більше ± 0,5 Гц;
 1. Повірка починається із зовнішнього огляду:
  • перевіряється герметичність штуцерів та з’єднань;
  • перевірка корпусу на відсутність дефектів, протікання та забруднень;
  • обов’язкові наявність маркування та місця для пломбування або таврування;
  • перевірка заземлюючого затиску на позначення згідно з НТД;
 2. Визначення похибок. Їх вимірюють та розраховують декількома методами:
  • методом безпосереднього визначення первинної та вторинної напруги;
  • методом звіряння трансформатора, що підлягає повірці з еталонним (зразковим) за допомогою приладу порівняння;
  • методом компарування струмів, у разі використовується електромагнітний компаратор струмів і два вимірювальних конденсатора.

Похибки визначають за конкретних значень первинної напруги, які дорівнюють: 20, 50, 80, 100 та 120 % від номінального значення.

Результати первинної перевірки супроводжуються нанесенням тавра на відповідне місце на приладі, а наступні – видачею свідоцтва про повірку.

Як часто слід проводити повірку?

Міжповірочний інтервал трансформатора типу ЗНОМ-35-65-У1, згідно з чинним законодавством, становить 5 років.