Калібруваннясукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу.

Калібрування засобів вимірювальної техніки за ISO/IEC 17025 від ЕТЦ «Еталон» включає:

 • підготовка документації ЗВТ до проведення калібрування;

 • повний супровід ЗВТ аж до офіційного огляду проходження калібрування.

Важливо!

Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології. Калібруванню також підлягають вторинні та робочі еталони.

Співпраця з нами – це завжди гарантія якісного виконання робіт, постійна консультаційна підтримка на кожному етапі проведення повірки засобів вимірювальної техніки, оперативність та своєчасність.

Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

 • науковими метрологічними центрами;

 • метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;

 • метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.

Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Важливо!

Калібрування та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

Одним з таких стандартів і основним є ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Після проведення калібрування для кожного засобу вимірювальної техніки видається сертифікат калібрування.

МАЮ ЗАПИТАННЯ

В сертифікаті калібрування в обов’язковому порядку зазначається наступна інформація:

 • Реєстраційний номер сертифікату калібрування

 • Дата калібрування засобу вимірювальної техніки

 • Об’єкт калібрування

 • Виробник засобу вимірювальної техніки

 • Тип засобу вимірювальної техніки, що калібрується

 • Заводський / серійний номер засобу вимірювальної техніки, що калібрується

 • Назва та адреса замовника калібрування засобу вимірювальної техніки

 • Місце калібрування засобу вимірювальної техніки

 • Метод калібрування засобу вимірювальної техніки

 • Короткий опис об’єкта калібрування

 • Умови навколишнього середовища під час калібрування

 • Засоби калібрування, а саме перелік еталонів та перелік допоміжного устаткування

 • Результати калібрування обов’язково включно з невизначеністю

 • Міжкалібрувальний інтервал у сертифікаті не вказується, так як періодичність калібрування визначається власником засобу вимірювальної техніки.

МИ ПРАЦЮЄМО З ЛІДЕРАМИ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ