1. Призначення сигналізатора – експлозиметра термохімічного СТХ-17

Сигналізатори – експлозиметри термохімічні СТХ-17 (далі – СТХ-17) призначені для контролю до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів та парів горючих рідин та їх сукупності в повітрі та видачі сигналізації про перевищення встановлених значень концентрації.

 

 1. Опис СТХ-17

СТХ-17 являє собою індивідуальний переносний одноканальний безперервної дії прилад зі світловою та звуковою сигналізацією з двома порогами спрацьовування сигналізації, з конвекційною або примусовою подачею контрольованого середовища, призначений для контролю неагресивних середовищ із нормальними температурами. СТХ-17 має два режими роботи: сигналізатора та експлозиметра. У режимі сигналізатора СТХ-17 забезпечує видачу світлових та звукових сигналів “Поріг 1” та “Поріг 2”. У режимі експлозиметра СТХ-17 відображається на цифровому індикаторі поточне значення концентрації одиничного компонента та забезпечує видачу світлових та звукових сигналів “Поріг 1” та “Поріг 2”.

Виробник : Товариство з додатковою відповідальністю “РОСС” (ТДВ “РОСС”), Україна м. Харків.

 

 1. Метрологічні та технічні характеристики СТХ-17

СТХ-17 має рівень вибухозахисту “вибухобезпечний “. Вибухозахищеність СТХ-17 забезпечується наступними видами вибухозахисту:

а) вибухонепроникна оболонка ;

б) іскробезпечний електричний ланцюг рівня ib ;

в) спеціальний (s).

Параметри іскробезпечних ланцюгів СТХ-17:

а) напруга холостого ходу Uхх джерела живлення – не більше 3,0 В;

б) сила струму короткого замикання Iкз (струму спрацьовування захисту) на виході блоку іскрозахисту – не більше 1,0 А.

Струм, що споживається СТХ-17, – не більше 180 мА .

Габаритні розміри СТХ-17: – із вбудованим блоком ЧЕ – не більше 45 мм × 185 мм × 35 мм; виносного датчика – не більше 70 мм × діаметр 14,5 мм.

Маса СТХ-17: – із вбудованим блоком ЧЕ – не більше 0,3 кг; – з виносним датчиком – трохи більше 0,35 кг.

Діапазон вимірювань СТХ-17 складає:

– від 0 до 55% НКПР для СТХ-17-85;

– від 0 до 50% НКПР для інших виконань.

Діапазон показань СТХ-17 становить від 0,0 до 99,9% НКПР.

Межі допустимої основної абсолютної похибки СТХ-17 за повірочним компонентом становлять ± 5% НКПР.

Межі допустимої додаткової абсолютної похибки СТХ-17 від зміни на 10 °С температури навколишнього та контрольованого середовища у всьому діапазоні складають ±1% НКПР.

Межі допустимої додаткової абсолютної похибки СТХ-17 від зміни відносною вологості повітря складають ±4% НКПР.

Час прогріву СТХ-17 становить трохи більше 20 с.

Час спрацьовування СТХ-17 становить трохи більше 10 с.

Діапазони, в яких можуть бути встановлені пороги на вимогу замовника, складають від 10 до 45% НКПР.

Метрологічні характеристики, крім обумовлених особливо, нормовані стосовно повірочного компонента, для кожного виконання СТХ-17.

Модифікація СТХ-17

 

Виконання СТХ-17: Контрольований компонент: Повірочний компонент:
СТХ-17-80 Метан та сукупність компонентів Метан (СН 4 )
СТХ-17-81 Водень та сукупність компонентів Водень (Н 2 )
СТХ-17-83 Етанол (спирт етиловий ) Пропан (С 3 Н 8 )
СТХ-17-84 Пропан Пропан (С 3 Н 8 )
СТХ-17-85 н-Бутан н-Бутан (н-С 4 Н 10 )
СТХ-17-86 н-Гексан н-Гексан (н-С6Н14)
СТХ-17-87 Бензини н-Гексан (н-С 6 Н 14 )
СТХ-17-88 Ізобутан Ізобутан (i-С 4 Н 10 )
СТХ-17-90 Метан та сукупність компонентів Метан (СН 4 )
СТХ-17-91 Водень та сукупність компонентів Водень (Н 2 )

 

 

 1. Комплектність СТХ-17

 

У комплект постачання сигналізаторів входять :

 • сигналізатор – експлозиметр СТХ-17 – 1 шт. (виконання відповідно до замовлення);
 • паспорт – 1 екз .;
 • посібник з експлуатації – 1 прим.;
 • комплект запасних частин та приладдя – 1 комплект.

 

 

З 01.01.2016 року запроваджено оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки. Порядок визначено “Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 24.02.2016 року № 163. Усі засоби вимірювальної техніки, які пройшли процедуру оцінки відповідності реєструються (вносяться) до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки.

Сигналізатори – експлозиметри термохімічні СТХ-17 внесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки України за номером UA TR 002 (номер сертифіката UA TR 002 СT 0110-17 від 30 10 2017р.).

Для підтримки метрологічних параметрів (точності) періодично необхідно проводити технічне обслуговування СТХ-17.

Організація проведення у встановленому порядку повірки СТХ-17 є однією з основних функцій метрологічної служби підприємства.

 1. Методика повірки

 

Повірка здійснюється відповідно до розділу “Методика повірки” посібника з експлуатації 5В2.840.392-79 РЕ.

Зміст розділу “Методика повірки” погоджено з ДП “Укрметртестстандарт” (вих. № 12-12/71 від 08.06.2007 р.).

Основні засоби повірки : – ДСО-ПГС №№ 10530-2014, 10531-2014, 10544-2014, 10335-2013.

Відомості про методики (методи) вимірювань наведено в 5В2.840.392-79 РЕ “Сигналізатор-експлозиметр” термохімічний СТХ-17. Посібник з експлуатації”.

Відповідно до розділу “Методика повірки” посібника з експлуатації 5В2.840.392-79 РЕ встановлені методи та засоби первинної та періодичної повірки СТХ-17.

Міжповірочний інтервал СТХ-17 становить 1 рік.

 

 1. Операції повірки

 

Під час проведення повірки повинні бути виконані наступні операції :

 • зовнішній огляд;
 • випробування;
 • перевірка напруги на акумуляторах та тестування працездатності СТХ-17;
 • визначення метрологічні характеристики;
 • визначення Основний абсолютної похибки СТХ-17;
 • визначення часу спрацьовування.

При негативних результатах однієї з операцій повірка припиняється, а СТХ-17 бракується.

 

 1. Засоби повірки

 

Перелік засобів вимірювальної техніки, обладнання, інструменту та приладдя, необхідних для технічного обслуговування та повірки СТХ-17:

 • редуктор БВО-80-2;
 • редуктор спеціальний повітряний РС-250-58;
 • паяльник ЕПСН-65/40 для заміни блоку ЧЕ;
 • ротаметр РМ-А-0,063Г У3;
 • трубка медична гумова типу 6 діаметр 6,0 х 1,5, довжина 2 м;
 • ключ 5В8.392.504. Входить до комплекту постачання;
 • камера 5В5.887.610-02. Входить до комплекту постачання;
 • зарядний пристрій ЗУ-10 Входить до комплекту постачання.

 

Допускається застосовувати інші зразкові засоби вимірювання та допоміжні засоби повірки, крім ПГС, які забезпечують вимір параметрів з необхідною точністю.

Засоби вимірювання повинні бути справні, повірені або атестовані та мати відповідні свідоцтва.

 

 1. Умови повірки та підготовка до неї

 

Повірка виконується в нормальних умовах. Перед проведенням повірки в експлуатації повинні бути виконані роботи з технічного обслуговування.

Перед проведенням операцій повірки необхідно виконати наступні підготовчі роботи:

а) ознайомитися зі справжнім керівництвом з експлуатації;

б) підготувати до роботи засоби повірки за експлуатаційними документами, що додаються до них;

в) витримати балони з ПГС у приміщенні, де проводиться повірка, до вирівнювання їх температури з температурою приміщення.

 

 1. Операції повірки

 

 Зовнішній огляд :

Під час проведення зовнішнього огляду повинно бути встановлено відсутність пошкоджень та інших дефектів СТХ-17, що перешкоджають нормальному функціонуванню або що призводять до порушення вимог безпечної експлуатації, санітарії та охорони навколишнього середовища, перевірена комплектність та маркування.

 

Апробування :

Перевірка напруги на акумуляторах та тестування працездатності СТХ-17.

Перевірка напруги на акумуляторах, тестова перевірка, перевірка нульових показань.

Результати випробування вважаються задовільними, якщо напруга на акумуляторах >2,1, а показання в розрядах “% НКПР” СТХ-17 – 0.0.

 

Визначення метрологічних характеристик:

Визначення основної абсолютної похибки СТХ-17. Результати повірки вважаються задовільними, якщо основна абсолютна похибка не виходить межі ± 5 % НКПР.

 

При визначенні часу спрацювання ПГС:

Зафіксувати за секундоміром час від часу подачі ПГС №2 до моменту видачі СТХ-17 сигналізації “Поріг 1”. Результати повірки вважаються задовільними, якщо час спрацьовування СТХ-17 не перевищує  10 с.

 

Оформлення результатів повірки:

Позитивні результати повірки під час випуску з виробництва повинні оформлятися записом у паспорті (при цьому запис повинен бути засвідчений нанесенням відбитку повірного тавра), в експлуатації та при випуску з ремонту – свідоцтвом про повірку встановленої форми.

При негативних результатах повірки СТХ-17 до експлуатації не допускаються. Свідоцтво анулюється та проводиться запис у паспорті про непридатність СТХ-17. Видається повідомлення про непридатність до застосування та вилучення з обігу із зазначенням причин.

Необхідний час  повірки – 7.2 години.

Для усунення недоліків, що викликали негативний результат повірки СТХ-17 необхідно направити в ремонт. Після проведення ремонту СТХ-17, знову представляють на повірку або калібрування.