Декларація відповідності технічному регламенту – документ, що видається для підтвердження відповідності продукції вимогам, що встановлені певним технічним регламентом (ТР).

Технічний регламент – закон України чи нормативно-правовий акт, ухвалений Кабінетом Міністрів України, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси, способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може містити вимоги до термінології, позначень, упакування, маркування або етикетки, які застосовуються до певної продукції, процесу або способу виробництва.

Фото — графічне зображення національного знака відповідності.

Переваги замовлення декларації про відповідність ТР в компанії ЕТЦ “Еталон”:

 • Впевненість у тому, що документ складено та оформлено чітко відповідно до вимог нормативної документації;

 • Економія часу та ресурсів;

 • Вигідна цінова політика — одна з найнижчих цін на ринку на сьогодні;

 • Впевненість клієнтів у безпеці вашої продукції через документацію;

 • Дотримання норм чинного законодавства.

Зверніть увагу

Експертно-технологічний центр «Еталон» надає повний комплекс індивідуальних послуг щодо підготовки до проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів України.

 • Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 01 грудня 2005 р. Кабінет Міністрів України видав низку постанов про затвердження Технічних регламентів.

Варто зауважити

Для проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої відповідним технічним регламентом, застосовуються модулі – комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності, які обираються відповідно до вимог пункту 5 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності (постанова Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2003 р.) N 1585.

Як маркується товар, що відповідає вимогам технічного регламенту?

Знак відповідності наноситься на виріб та/або етикетку, тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце та спосіб нанесення (друку, наклейки, гравіювання, травлення, штампування, лиття) знака відповідності визначається виробником продукції.

 • Знак відповідності наноситься лише ті види продукції, опис яких міститься у технічних регламентах. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим. 

 • У разі підтвердження відповідності продукції, призначеним органом з оцінки відповідності поруч зі знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу відповідно до державного реєстру таких органів.

 • Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”, національний знак відповідності засвідчує відповідність зазначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, що поширюються на неї. 

Що потрібно знати про декларації відповідності технічним регламентам?

Хто несе відповідальність за складання декларації відповідності?

 • Виробник продукції або його уповноважений представник або постачальник, який відповідає за введення продукції в обіг, складає декларацію про відповідність за всіма введеними в обіг товарами, які є об’єктами технічних регламентів, якщо інше не передбачено технічним регламентом.

Хто затверджує декларацію про відповідність ТР?

 • Декларація про відповідність, оформлена відповідно до вимог, встановлених технічним регламентом, підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання.

Чи можна використовувати знак відповідності в рекламних цілях?

 • Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі зазначеної ним продукції.

Експертно-технологічний центр «Еталон» надає повний комплекс послуг з сертифікації, у тому числі видачі декларації про відповідність Технічним регламентам. Спеціалісти нашої компанії забезпечують повну консультаційну підтримку на кожному етапі отримання декларації. 

МАЮ ЗАПИТАННЯ

Ми впевнені, що наша співпраця буде плідною, взаємовигідною та цікавою

МИ ПРАЦЮЄМО З ЛІДЕРАМИ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ