ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 – міжнародний стандарт зі створення ефективної системи управління охороною здоров’я та безпеки праці на робочому місці, який прийшов на заміну OHSAS 18001 / ДСТУ OHSAS 18001. Він спрямований на безпеку на робочому місці для співробітників та відвідувачів шляхом введення умов, які дозволяють організації систематично виявляти та контролювати всі фактори, які можуть спровокувати захворювання, появу травм та в екстремальних випадках смерть. Це досягається за допомогою пом’якшення негативного впливу на фізичний, психічний та когнітивний стан людини. ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 сприяє дотриманню вимог законодавства та підвищує загальну продуктивність.

Вимоги стандарту ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 повністю сумісні з системою менеджменту якості згідно з ISO 9001 / ДСТУ ISO 9001 та системою екологічного менеджменту ISO 14001 / ДСТУ ISO 14001 для максимально ефективного виконання зобов’язань з охорони здоров’я та безпеки на робочому місці.

Переваги впровадження системи управління охороною здоров’я та безпекою праці на робочому місці згідно з ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001:

 • Поліпшення іміджу організації та лідерство на ринку;

 • Зниження кількості нещасних випадків та підвищення якості життя співробітників;

 • Збільшення прибутку за рахунок оптимізації роботи організації;

 • Зменшення кількості невиходів працівників на роботу;

 • Скорочення простоїв у діяльності організації та зменшення пов’язаних з цим витрат;

 • Оптимізація страхування;

 • Забезпечення позитивної кадрової стабільності за рахунок нівелювання “плинності кадрів”;

 • Підвищення продуктивності та ефективності;

 • Поліпшення взаємодії з керівниками підрозділів;

 • Підвищення відповідності вимогам законодавства;

 • Зменшення штрафних санкцій;

 • Інтеграція у існуючу систему менеджменту якості;

 • Інноваційний підхід.

Зверніть увагу

Новий стандарт ISO45001 вимагає оцінювати ризики самої системи, тобто ризики, які ведуть до поганого контролю та виконання вимог щодо охорони здоров’я та безпеки праці. Тобто організація має визначати ризики та можливості, щоб гарантувати досягнення системою менеджменту запланованих результатів. Організація повинна складати план дій щодо роботи з цими ризиками та можливостями, систематизувати, інтегрувати та впровадити ці дії у процеси своєї системи управління охороною праці, а також оцінювати їх ефективність.

 • Слід зазначити, що цей стандарт став одним із найочікуваніших у світі та може сприяти значному підвищенню рівня безпеки на робочому місці!

Які основні відмінності між OHSAS 18001 та ISO 45001?

Існує багато відмінностей, але основні полягають у тому, що ISO 45001 фокусується на взаємодії між організаціями та бізнес-середовищем, тоді як OHSAS 18001 концентрується на запобіганні можливим загрозам для здоров’я та інших внутрішніх проблем.

Відмінності нового стандарту ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 від OHSAS 18001 / ДСТУ OHSAS 18001 полягають насамперед у:

 • орієнтованості на процеси, а чи не на процедури;

 • динамічності у всіх аспектах;

 • розгляді як ризиків, так і можливостей;

 • розгляді думок зацікавлених сторін.

Важливо!

Якщо ви вже управління після того, як Ви адаптуєте всі дані до інструментів OHSAS 18001. Попри відмінності у підходах, базові інструменти будуть схожими.

Кому цікавий стандарт ISO 45001/ДСТУ ISO 45001?

Міжнародний стандарт зі створення системи управління охороною здоров’я та безпекою на робочому місці ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 може бути адаптований під будь-яку організацію, яка бажає запровадити офіційну процедуру зниження ризиків пов’язаних зі здоров’ям та безпекою персоналу в робочому середовищі, клієнтів та широкої громадськості, а також з пошуку та реалізації можливостей.

Стандарт має високу динамічність порівняно з попереднім OHSAS 18001 / ДСТУ OHSAS 18001.

У стандарті ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001 розглянуто такі ключові концепції:

 • «Контекст організації» – система управління безпосередньо взаємодіє з індивідуальним бізнес-середовищем організації та її стратегіями задля досягнення цілей у сфері охорони здоров’я та безпеки праці на робочому місці. Це, своєю чергою, робить привабливим для керівництва використання системи як бізнес-інструменту.
 • «Лідерство» – згідно з вимогами стандарту, керівники та вище керівництво повинні брати участь у системі менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці, враховувати її положення при стратегічному плануванні, поширювати культуру охорони здоров’я та брати на себе роль лідера у її формуванні.
 • «Документована інформація» – концепція, яка змінює традиційний термін «документи та записи» на більш адаптований до сучасного світу бізнесу, де широко використовується високотехнологічне обладнання та електронні файли: смартфони та планшети, фотографії, презентації тощо.

Експертно-технологічний центр «Еталон» надає повний комплекс послуг з розробки та впровадження в структуру будь-якої організації системи управління охороною здоров’я та безпекою праці на робочому місці згідно ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001. Фахівці нашої компанії забезпечують повну консультаційну підтримку на кожному етапі інтеграції ISO 450 / ДСТУ ISO 45001, до отримання міжнародного сертифікату. Також ми пропонуємо послуги з поточного контролю організації на відповідність вимогам стандарту ISO 45001 / ДСТУ ISO 45001, консультаційну підтримку при підготовці та допомогу при проходженні міжнародних аудитів.

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Ми впевнені, що наша співпраця буде плідною, взаємовигідною та цікавою.

МИ ПРАЦЮЄМО З ЛІДЕРАМИ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ