Повірка засобів вимірювальної технікице сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам.

Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) від ЕТЦ «Еталон» включає:

 • перевірку, чи проведено оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів у разі, коли це передбачено відповідними технічними регламентами, АБО для ЗВТ, випущених до 01.01.2016 р., перевірка наявності в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки;

 • підготовку документації ЗВТ щодо повірки;

 • повний супровід ЗВТ аж до офіційного результату проходження повірки;

 • за необхідності технічне обслуговування перед повіркою для гарантування 100% позитивного результату проходження повірки;

 • за необхідності ремонт ЗВТ у разі негативного результату повірки;

Співпраця з нами – це завжди гарантія якісного виконання робіт, постійна консультаційна підтримка на кожному етапі проведення повірки засобів вимірювальної техніки, оперативність та своєчасність.

У яких випадках проводиться повірка?

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регулюваної метрології, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

 • забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

 • контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

 • контроль стану навколишнього природного середовища;

 • контроль безпеки умов праці;

 • контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

 • топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

 • торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

 • обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

 • роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

 • роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

 • роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

 • роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

 •  реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:

 • органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;

 • науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні.

Ми надаємо послуги повірки всіх законодавчо регульованих ЗВТ. Перевірити чи ваш засіб вимірювальної техніки входить до списку можна тут. У випадку, якщо засіб вимірювальної техніки відсутній у даному списку, він повірці не підлягає, що може бути засвідчено у відмовному листі.

Важливо!

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються для спостереження за зміною фізичних величин без відображення їх значень із нормованою похибкою (як індикатори), не підлягають повірці. На такі ЗВТ та їх експлуатаційну документацію має бути нанесене позначення «І». Контроль за придатністю таких засобів вимірювальної техніки для застосування здійснюють у порядку, встановленому користувачем.

Хто проводить повірку?

Повірка ЗВТ проводиться:

 • науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 • науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ.

Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.

Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

МАЮ ЗАПИТАННЯ

Після проведення повірки

 • позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ

 • На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки;

 • у разі якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції настроювання ЗВТ, за результатами повірки такі ЗВТ пломбують.

 • у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, ЗВТ вважається неповіреним;

 • у разі якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає встановленим вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ та (або) гасить попередній відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня;

 • для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ і можливе проведення ремонту

МИ ПРАЦЮЄМО З ЛІДЕРАМИ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ